Film- en muziekreleases, rechtstreeks uit de studio's. Leesverhalen direct van de boekenplank. Festivals en exposities. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 18 mei 2017

Brein onder druk, Herziene versie Het Gezin Centraal, en meer...

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk het bericht in uw browser
   
 
 

Week 20

 
Brein onder druk
Over stress, agressie en veerkracht

Wat bezielt mensen die meppen en moorden, stelen of een overval plegen? Hoe komt het dat ook peuters al schrikbarend agressief kunnen zijn? Kunnen mensen die beroepsmatig geweld meemaken, daarvoor weerbaarder worden gemaakt? En hoe zorg je ervoor dat mensen ook in stressvolle omstandigheden de beste besluiten nemen? Dat ligt niet alleen aan hun opvoeding en omgeving, maar heeft ook te maken met hun biologische constitutie.

Lees meer & bestel

Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Onder redactie van AIT
Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren. 

Lees meer & bestel

   
 

Het Gezin Centraal (Compleet herziene versie) 
Handboek voor ambulante hulpverleners

In Het gezin centraal wordt een systeem- en oplossingsgerichte methodiek van ambulante gezinshulpverlening gepresenteerd. Het is een praktische gids op de weg die elke gezinshulpverlener met zijn gezinnen aflegt. Een gids die niet voorschrijft, maar suggesties aandraagt en inspireert. Het beschrijft de visie en theorie achter gezinshulpverlening, en geeft bruikbare richtlijnen voor de praktijk.

Lees meer & bestel


Voor alles een liedje (inclusief CD) 
Zingend de dag door met muziek en spel


Saskia Beverloo en Tineke Vlaming schrijven al heel lang liedjes voor peuters en kleuters. Tineke maakte daarbij veel illustraties. Tijd om deze liedjes op cd te zetten en ze met Tineke's tekeningen te bundelen in een boek met muzieknotatie en spelbeschrijvingen.

Lees meer & bestel


 

Ik heb ook wat te vertellen (10e druk) 
Communiceren met pubers en adolescenten

Een helder geschreven boek, dat met vele voorbeelden de wereld van de puber op indringende wijze ontsluit. Het geeft handvatten in communicatie met, en opvoeding van pubers en adolescenten. Ook is het een uitstekend hulpmiddel om hun leefwereld te leren begrijpen. De logische opbouw en de vele oefeningen maken het boek geschikt als leerboek in opleidingen voor mensen die met jongeren werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut.

Lees meer & bestel


Zo worden cliënten burgers (8e druk)
Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Zo worden cliënten burgers beschrijft de uitgangspunten en methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Deze methodiek biedt professionals in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg handvatten om cliënten optimale ondersteuning te geven.

Lees meer & bestel


  Volg ons op twitter: @SWP01
 


  Middagsymposium Jeugdbeleid, jeugdhulp en jongerenwerk
30 mei 2017 | Bildung.City, A'dam-Duivendrecht

Middagsymposium: Begeleiding van jongeren met autisme in de puberteit
2 juni 2017 | Bildung.City, A'dam-Duivendrecht

Het 3e Echtscheidingscongres
22 juni 2017 | Meervaart, Amsterdam

  Uitgeverij SWP

SWP Persvoorlichting

Tijdschrift SoziO

Tijdschrift Kiddo

PIP Pedagogiek in Praktijk

Kindcentrum-BBMP

Participatie en Herstel

Ouderschapskennis

Waardenwerk

WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

 
   
Ontvangt u deze mailing liever niet meer? Klik dan hier om u uit te schrijven.