Film- en muziekreleases, rechtstreeks uit de studio's. Leesverhalen direct van de boekenplank. Festivals en exposities. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 13 september 2017

Nieuwsbrief Kunst & Cultuur in de basisschool

Als deze nieuwsbrief niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie
Logo LKCA
 

13 september 2017

 facebook linkedin twitter 
Nieuwsbrief voor professionals cultuuronderwijs voor kinderen van 0 - 12 jaar
Meer inhoudelijke verdieping met de post-hbo Cultuurbegeleider lees meer
Docenten Marije de Vries en Sietske Dreschler vertellen over de meerwaarde van de opleiding voor cultuurcoördinatoren.

lees verder

'Met het hele team werken aan het creatieve proces' lees meer
Een verdiepingsslag maken met kunst en cultuur, dat is wat kersvers cultuurcoördinator Daniëlle van Loenhout graag wil.

lees verder

'Cultuuronderwijs op zijn Haags is echt van de stad' lees meer
Flexibiliteit voor de scholen is het sleutelwoord: ze kunnen één discipline kiezen, een los project doen of thematisch en vakoverstijgend werken.

lees verder

Vakprofilering en vakintegratie op Pabo Iselinge lees meer
Meer samenhang op de opleiding, en daarmee voortbordurend op de vernieuwingen in het onderwijscurriculum.

lees verder

Lerarentekort? Denk eens aan een kunstvakdocent! lees meer
Onze columniste Liesbeth Kleuver ziet een kans om de werkdruk op school te verminderen.

lees verder

Kleuters in het museum lees meer
Wat maakt het kleuterprogramma van het Nederlands Openluchtmuseum zo succesvol?

lees verder

Werken aan kernvaardigheden voor de toekomst lees meer
Met de methodieken Skillis en Makkie3D werk je aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden bij je leerlingen.

lees verder

#Cultuurdeelje lees meer
Dat is onze boodschap aan de lokale politiek richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Voer met ons campagne en laat zien wat jij aan kunst en cultuur doet!

lees verder

Nieuwe fase Curriculum.nu lees meer
Aanmelden voor de ontwikkelteams kan vanaf 18 september.

lees verder

Dag van de Cultuureducatie 2018 lees meer
Schrijf 'm alvast op: 13 maart, Musis Sacrum in Arnhem.
Heb jij gewonnen? lees meer
De prijswinnaars van de puzzel uit Cultuurcoördinator Magazine zijn bekend. Heb je meegedaan? Check dan snel of jouw slagzin in de prijzen is gevallen!

lees verder

Het LKCA is het landelijk kennisplatform voor educatie en participatie in kunst en cultuur. We dragen bij aan de kwaliteit van praktijk en beleid door kennis toegankelijk te maken, te delen en te ontwikkelen. We stimuleren de professionele ontwikkeling van het veld door ontmoetingen en debat en we bieden advies bij vraagstukken op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie.
 
 
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Kromme Nieuwegracht 66
Postbus 452 | 3500 AL Utrecht
030 711 51 00
info@lkca.nl | www.lkca.nl
 facebook twitter linkedin