Film- en muziekreleases, rechtstreeks uit de studio's. Leesverhalen direct van de boekenplank. Festivals en exposities. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 12 september 2017

Recente uitgaven Ars Aequi


 
Lees de webversie
Ars Aequi Nieuwsbrief  12 september 2017 
 

Strafrechtelijk bewijsrecht 
J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis, J.S. Nan, J.H.J. Verbaan 

Studieboek voor de rechtenstudie én handboek voor de rechtspraktijk, ook in de parajuridische sfeer, met name voor de praktijk van forensische deskundigen.
Een systematische behandeling van het Nederlandse strafrechtelijk bewijsrecht. De huidige stand van het recht wordt besproken, kritisch geëvalueerd en hier en daar tevens bezien in het licht van ontwikkelingen elders en te verwachten ontwikkelingen hier te lande.
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan spanningen die de rechtsontwikkeling te zien geeft, bijvoorbeeld ten aanzien van enerzijds de vooronderstellingen waar vanuit de ontwerpers van het Wetboek van Strafvordering (1926) de wettelijke bewijsregeling hebben vormgegeven en anderzijds de praktijk van de rechtspraak, met name zoals deze reilt en zeilt binnen de door de Hoge Raad der Nederlanden en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgezette kaders. 

ISBN 9789069168470
Druk 7e druk 2017
Pagina's 310
Prijs 39,50 euro
>> Bestel

ECHR Case Files 
The case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights 

L.R. Glas 

This Ars Aequi Procesdossier (Case Files) describes the application and intervention procedure before the European Court of Human Rights. Relying on real case files, it is explained step by step how an actual procedure develops. 

ISBN 9789492766007
Druk 1e druk 2017
Pagina's 250
Prijs 29,50 euro
>> Bestel

Causaliteit
Opstellen over causaliteit in het privaat-, straf- en bestuursrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Verslag van de rol en de betekenis van causaliteit in diverse rechtsgebieden. Regelmatig wordt daarbij een vergelijking gemaakt met buitenlandse rechtsstelsels en het Unierecht.

ISBN 9789070094133
Druk 1e druk 2017
Pagina's 130
Prijs 19,50 euro
>> Bestel

Jurisprudentie Internationaal privaatrecht 2017
M.J. de Rooij (red.)

De belangrijkste vonnissen van 1929 tot 2017 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht. Deze uitspraken zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.
Bekijk Inhoudsopgave

ISBN 9789069169255
Druk 12e druk 2017
Pagina's 700
Prijs 39,50 euro
>> Bestel

Verschijnt 26 september 2017.
 

  Over Ars Aequi Libri