Film- en muziekreleases, rechtstreeks uit de studio's. Leesverhalen direct van de boekenplank. Festivals en exposities. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 6 oktober 2017

Colomba nieuwsbrief Nr. 253

Nieuwsbrief Colomba nummer 253
Nieuwsbrief nummer 253

Aanbieding

Laatste exemplaren, op is op!!!

 
www.colomba.nl

De regel van de liefde

Door: Martijn Schrama

In de 12e en 13e eeuw ontstonden talrijke eremieten-groeperingen: mensen die zich voorbij de grens van de bewoonde wereld terugtrokken om meer aandacht aan God en hun ziel te kunnen schenken. Zij volgden de regel van de kerkvader Augustinus. In 1256 werden veel van die groepjes door paus Alexander IV verenigd tot de orde der Augustijnen. Deze kloosterorde zou een rol spelen in de pastorale zorg in de opkomende steden en in de beoefening van de theologie.

750 jaar na de Grote Vereniging of Magna Unio verschijnt De regel van de liefde. Martijn Schrama schrijft over Augustinus, zijn leven en werk, zijn monnikenregel, zijn volgelingen en hun spiritualiteit, met speciale aandacht voor de geschiedenis van de Augustijnen in de Lage Landen. De blik is niet alleen op het rijke verleden gericht –er lopen ook lijnen naar de toekomst.

13 x 20 cm. 260 pag.

 • Nr. 2100

€ 9,95 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Werken van barmhartigheid

Door: Drs. G. Zweers, pr e.a.

Heiligen, Bijbelse lijnen, Augustinus, Meditaties

De zeven werken van barmhartigheid zijn al eeuwen een bron van inspiratie. Voor christenen maar ook voor hen die zich daar niet mee verbonden voelen zijn ze een blauwdruk voor een menselijke, hartelijke samenleving. Met alle drijfveren die een mens kan hebben, en na alle successen die een mens heeft gehad, is er voor iedereen de vraag: wat heb je gedaan voor de geringsten van je broeders en zusters? Aan de hand van de zeven afzonderlijke werken van barmhartigheid ontvouwen de schrijvers wat hierover in bijbel staat, welke heiligen er mee kunnen worden verbonden, en wat de kerkvader Augustinus er over zegt. Ieder werk wordt afgesloten met een meditatie. Een boekje ter verdieping van wat uiteindelijk een opdracht is voor iedereen.

14,5 x 20 cm. 156 pag. Geïllustreerd

 • Nr. 2487

€ 8,45 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

Bidden van onderuit

Door: Lieven Vanderbrugghen

Menig officieel aanbod van de institutionele kerken weet niet altijd de honger te stillen van de spiritueel-zoekende tijdgenoot. Daarom dus die groeiende kring van mensen die zoeken naar nieuwe inspiratie en kracht. Gesproken wordt over meditatie als synoniem voor gebed en aanbidding.

13,5 x 21 cm. 110 pag.

 • Nr. 1822

€ 9,60 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Kom even terzijde

Door: Guido Stinissen, carm.

In deze verwarde en jachtige tijd blijven mensen zoeken naar een ogenblik van rust en bezinning om even stil te staan bij het leven. De weg naar de diepte gaan, thuis komen bij jezelf en bij het mysterie van het leven is niet altijd zo simpel. Een goede gids is eigenlijk onmisbaar: iemand die de weg wijst, het doel aantoont, je vooral bemoedigt.

13,5 x 19,5 cm. 84 pag.

 • Nr. 1234

€ 5,45 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

Mystieke Theologie

Door: William Johnston, sj.

Mystiek is een van de belangrijkste religieuze ervaringen in het leven. Johnston, trouw aan de Christelijke traditie en open voor wat het Oosten ons kan leren, is hierin een uitstekende begeleider en biedt ons hulp om niet in illusies te vervallen of te verdwalen. In dit boek gaat hij dan ook de dialoog aan met het boeddhisme en de moderne wetenschap.

15 x 22 cm. 346 pag.

 • Nr. 1100

€ 11,00 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Dag en nacht

Door: Marc Desmet

Nieuwe perspectieven voor een humane geneeskunde. Niet alleen voor artsen maar ook voor anderen. Het nodigt de lezer uit om zich te bezinnen op zijn eigen leven.

15,5 x 24 cm. 216 pag.

 • Nr. 1000

€ 10,20 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

Kinderen helpen bij verlies

Door: Manu Keirse

Van de auteur van meerdere best- en longsellers over het thema 'rouwen'. Van deze boeken werden tienduizenden exemplaren verkocht. Voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen.

Wat als het diepste verdriet kinderen treft? Een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen.

15,5 x 24 cm. 268 pag.

 • Nr. 1587

€ 8,50 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Ubi Caritas

Door: Broeder René Stockman

Het Godgewijde leven heeft de laatste decennia een grondige verandering ondergaan: minder roepingen, secularisatie, vergrijzing en wegvallen van vroegere taken. De auteur zoekt nieuwe wegen vanuit een vast geloof en een diepe religieuze gedrevenheid.

22 x 14 cm. 172 pag.

 • Nr. 1694

€ 8,75 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

Business en ethiek

Door: Jef van Gerwen; Johan Verstreaten en Luca van Liedekerke

Duurzaam ondernemen is o zveel meer dan een slogan. Het is een opvatting over ondernemen die haar oorsprong vindt in de bedrijfsethiek, als een reactie op omkoperij, misleidende reclame, aantasting van het leefmilieu, onrechtvaardige werkomstandigheden en investeringen in landen waar de mensenrechten worden geschonden.

In dit volledige up-to-date boek is geopteerd voor toegankelijkheid en helderheid. De uitgebreide reeks casestudies en het praktisch bruikbare overzicht van methodes en instrumenten maken het boek uitermate geschikt voor wie een eerste stap wil zetten in de richting van meer duurzaam ondernemen.

15,5 x 24 cm. 244 pag.

 • Nr. 1485

€ 11,25 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Een hart voor deze tijd

Door: Hilde Kieboom

Een mix tussen persoonlijke getuigenis, maatschappelijke analyse en spiritueel engagement.

Een uitdagend, geëngageerd boek voor iedereen, jong en oud, over wat het betekent om vandaag als christen in deze wereld te staan.

Centrale gedachte in dit boek is dat het in deze wereld gaat over de kunst om dialoog en ontmoeting bevorderen, om samen te leven, om gelukkig te zijn en de aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties.

13,5 x 21,5 cm. 144 pag.

 • Nr. 1945

€ 7,50 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

Een kluizenaar in New York

Door: Herwig Arts

Herwig Arts toont in dit boek aan dat een moderne mentaliteit en een christelijke spiritualiteit kunnen samengaan, dat actie en contemplatie geen contradictie betekenen en dat een heldere, kritische geest noodzakelijk is voor een gelovige kijk op de concrete werkelijkheid waarin we thans leven.

14,5 x 21,5 cm. 164 pag.

 • Nr. 1176

€ 4,25 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Hij zag de hemel

Door: Sadhoe Soendar Singh

Visioenen van Indische christen die veel lijken op ervaringen van mensendie klinisch dood waren.

13,5 x 22,5 cm. 98 pag.

 • Nr. 604

€ 6,85 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

Wie bent U, Jezus?

Door: Carsten Peter Thiede

De vraag naar wie Jezus is houdt niet alleen huidige (on)gelovigen bezig, maar boeide ook reeds zijn tijdgenoten. Thiede, historicus en papyroloog, neemt ons mee in een spannend onderzoek en brengt ons gaandeweg dichter bij de persoon om wie het gaat.

Hij toont ons samenhangen, verrast ons op een aantal "aha-ervaringen", verandert onze optiek en laat ons de dramatiek van de tijd waarin Jezus leefde opnieuw beleven.

13,5 x 21 cm. 120 pag.

 • Nr. 1472

€ 4,75 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Ik wou dat ik kon geloven

Door: W.G. Rietkerk

'Ik wou dat ik kon geloven'.Hoevelen van ons herkennen dit niet? Dit vlot geschreven boek voorziet duidelijk in een behoefte. (reeds de 5e druk). "Dit is zowel een boek voor 'gelovigen' die zich soms diep ongelovig voelen als voor 'ongelovigen' die zich soms diep gelovig wensen", aldus een recensie.

13,5 x 21,5 cm. 146 pag.

 • Nr. 993

€ 8,00 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

God, ik heb een vlinder gezien

Ruim vijftig gebeden en gedichten voor kinderen, verzameld uit allerlei bronnen, en gekozen door kinderen zelf.

Er zijn acht hoodstukken (thema's) die telkens een aspect van het bidden of een bepaald soort gebed toelichten, zoals: Opstaan en slapen gaan, Bijzondere dagen, Voor en na het eten.

13,5 x 19,5 cm. 64 pag. Geïllustreerd, gebonden.

 • Nr. 1582

€ 6,75 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

De mooiste gedichten van Guido Gezelle

Door: Guido Gezelle

Deze beroemde vlaamse priesterdichter behoeft nauwelijks introductie. Zijn sensitieve en heldere poëzie getuigt van een grote liefde voor de natuur en de mens, in het licht van een sterk en optimistisch geloof.

14,5 x 18,5 cm. 50 pag., Gebonden.

 • Nr. 259

€ 4,95 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

De mooiste gedichten van Nel Benschop

Door: Nel Benschop

Nel Benschop (1918-2005) is al jaren een van de meest geliefde en geciteerde dichteressen van Nederland. In deze bundel is een mooie bloemlezing uit haar omvangrijke oeuvre samengebracht, die door jong en oud zeker op waarde geschat zal worden.

14,5 x 18,5cm. 50 pag., Gebonden.

 • Nr. 1952

€ 6,60 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Genieten van je werk... hoezo?

Door: Arthur F. Miller Jr., William Hendricks

Genieten van je werk, je boterham verdienen met iets wat je leuk vindt, met iets waarvoor je in de wieg gelegd bent….. Te mooi om waar te zijn? Nee, zegt de auteur. Hij heeft een methode ontwikkeld om mensen te laten ontdekken waardoor zij gemotiveerd worden. Dit is van groot belang voor werknemers én werkgevers want wie op z'n plek zit functioneert optimaal en doet de Schepper eer aan.

14 x 21,5 cm. 176 pag.

 • Nr. 1960

€ 5,95 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
www.colomba.nl

Iemand met een hart onder zijn jas

Door: Phil Bosmans

Gedurende de voorbije jaren heeft Phil Bosmans ontelbare mensen uit alle lagen van de bevolking en van de meest uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden in hun levensseizoenen ontmoet, bemoedigd en ter zijde gestaan. Enkele hartversterkende teksten werden in dit boekje en op de bijbehorende CD samengebracht.

MET BIJBEHORENDE CD ingesproken door Julien Put op stemmige muziek.

13,5 x 12,5 cm 88 pag. Gebonden.

 • Nr. 1353

€ 8,95 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
www.colomba.nl

Wijsheid van Augustinus

Door: Matthias Smalbrugge

Op het ritme van de liturgische kalender zijn fragmenten gekozen die een blik bieden op de verschillende aspecten van Augustinus: nu eens mystiek, dan weer polemisch, soms gemakkelijk, soms vergen ze wat meditatie. Nu eens aansluitend bij onze eigen geloofsbeleving, dan weer ver van ons weg.

Voor iedere dag een tekst om je ziel uur na uur mee te verwarmen of om eens een hele dag op te kauwen.

14 x 21 cm. 270 pag.

 • Nr. 2109

€ 10,00 (Aktieprijs)

Bekijk het boek in onze webwinkel
 
Copyright © 2017 Stichting Verzendboekhandel Colomba, Alle rechten voorbehouden

Tel.: 071-517.49.51
Fax: 071-515.46.01
Email:
info@colomba.nl

Indien u geen prijs stelt op (verdere) nieuwsbrieven, klik dan hier