Film- en muziekreleases, rechtstreeks uit de studio's. Leesverhalen direct van de boekenplank. Festivals en exposities. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 12 oktober 2017

TiNT-dag 24 november 2017: Terminologie op het gebied van Veiligheid

aankondiging TiNT-dag 2017

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

aankondiging


Op vriendelijk verzoek van NL-Term ontvangt u deze aankondiging als abonnee van de Nieuwsbrief Terminologie. De reguliere nieuwsbrief ontvangt u apart.

TiNT 2017
Terminologie op het gebied van Veiligheid

   
 
24 november 2017
9.30 - 17.00
TalenCentrum Defensie, Ministerie van Defensie Breda
 

Op 24 november 2017 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal voor de negende keer de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring en netwerken. TiNT-dagen zijn bedoeld om zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren aan een breed publiek. TiNT 2017 heeft als thema Terminologie op het gebied van Veiligheid en vindt plaats in het TalenCentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie te Breda, van 9.30 tot 17.00 uur.

Het overkoepelende thema van deze TiNT-dag is veiligheid, meer specifiek problemen, oplossingen, behoeftes en activiteiten betreffende de terminologie en vaktaal ervan.

Veiligheid speelt een belangrijke rol op tal van terreinen, zoals
 • Defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine)
 • communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders)
 • gezondheidszorg
 • brandweer en politie, burgerluchtvaart
 • de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens)
 • veiligheidsregio's (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding)
 • terrorismebestrijding
Deze opsomming van terreinen is niet uitputtend. Cruciaal voor al deze terreinen is dat er gestreefd wordt naar eenduidige procedures en commando's / een eenduidige terminologie en vaktaal.

Deelname is inclusief lunch en afsluitende borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje waarin 32 bekende Nederlanders en Vlamingen op onderhoudende wijze hun ervaringen met terminologie beschrijven.

We hopen u op 24 november 2017 te ontmoeten! Het maximum aantal deelnemers is 100.
 

De TiNT-dagen


De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (zoals vertalers, documentalisten, kennismanagers, tekstschrijvers en communicatieprofessionals) en andere geïnteresseerden.

Naast presentaties verzorgd door professionals uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap vragen we nadrukkelijk bijdragen van jonge onderzoekers en studenten. De organisatoren van de TiNT-dag zijn van mening dat het vakgebied zijn voordeel kan doen met deze jaarlijkse bijeenkomst, waar lopend onderzoek gepresenteerd kan worden, waar jonge en ervaren onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar academische terminologen en mensen uit de praktijk van gedachten kunnen wisselen. Wie de terminologie serieus neemt, is op de TiNT-dag aanwezig.

Voorlopig programma & sprekers


Registratie en ontvangst vinden plaats van 9.30-10.15 uur. Om 10.15 zullen lkol drs. Miepke Bos-Bakx, commandant TalenCentrum Defensie en prof. dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term, de TiNT-dag openen.

De volgende sprekers hebben reeds hun medewerking toegezegd:
 • Siegfried van den Enden, Hoofd van de eenheid Beveiligingsstrategie en Bedrijfscontinuïteit, Raad van de EU
 • Ron Brendel, directeur Mets Center (Medical Training & Simulation, Bilthoven)
 • Eric Brouwer, Stichting ICTU, Hoofd Architectuur
 • Willy Bruggeman , voorzitter Federale Politieraad België
 • Els Ruijsendaal, NL-Term; Benelux-Universitair Centrum voor wetenschap, cultuur en humaniteit in Europa
 • André Morsman, regisseur security buitenland, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Generaal-majoor C.J. (Kees) Matthijssen, plaatsvervangend commandant van de Landstrijdkrachten.

Locatie TiNT-dag 2017


TalenCentrum Defensie
Nederlandse Defensie Academie
Ministerie van Defensie
Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. Bij de ingang van het kazerneterrein moet u dit kunnen overleggen om te worden binnengelaten. Zonder een geldig legitimatiebewijs wordt u niet toegelaten. De deelnemers krijgen een bezoekerspas die zichtbaar moet worden gedragen. Met het oog op de veiligheidsprocedure is het verstandig tijdig aanwezig te zijn.

Registratie


Voor deelname aan de TiNT-dag vragen we een bijdrage van € 25,-. Voor dat bedrag kunt u alle lezingen bijwonen, deelnemen aan de discussie, de lunch en de borrel, ontvangt u het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje en bent u voor een jaar als lid aangesloten bij NL-Term. Dit bedrag van € 25,- kunt u na inschrijving overmaken (offline payment) op rekening BE91 0013 1414 4276 (BNP Paribas Fortis Brussel, BIC: GEBABEBB), op naam van NL-TERM. Voor medewerkers van Defensie is deelname gratis.

Inschrijven kunt u vanaf vrijdag 13 oktober 2017 via de website evenementen.ivdnt.org.
Redactie: Dirk Kinable
Volg ons op Twitter
Bezoek onze website
© 2017 Instituut voor de Nederlandse Taal, alle rechten voorbehouden.
U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

onze contactgegevens:
Instituut voor de Nederlandse Taal
Matthias de Vrieshof 2
2311 BZ Leiden
Nederland

voeg ons toe aan uw adresboek


profiel bijwerken of afmelden