Film- en muziekreleases, rechtstreeks uit de studio's. Leesverhalen direct van de boekenplank. Festivals en exposities. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 12 oktober 2017

Wonderlijke binnenwereld, Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen, en meer...

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk het bericht in uw browser
   
 
 

Nieuwsbrief | week 41

 
Wonderlijke binnenwereld
aan de slag met Acceptatie en Commitment Therapie 
De binnenwereld is alles wat er vanbinnen gebeurt: gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, beelden, muziek, herinneringen, fantasieën, het Ik. In dit boek wordt uitgelegd wat er in de binnenwereld gebeurt en hoe dat werkt. Je leert daarmee je gedachten en gevoelens beter te begrijpen en je leert er woorden aan te geven, waardoor je er makkelijker over kan praten.  

Lees meer & bestel

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen
In ambulante begeleiding en beschermd wonen

Door zowel ontwikkelingen in de ggz als in het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Dit boek beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarin zijn RIBW’s, geïntegreerde ggz-behandelorganisaties en instellingen voor maatschappelijke opvang actief.  

Lees meer & bestel

Amor complexitatis
Bouwstenen voor een kritisch humanisme - deel 2

De artikelen die in deze bundel verzameld zijn, brengen in chronologische volgorde de tussenstappen in beeld van de zoektocht waarin het kernbegrip amor complexitatis geleidelijk contouren heeft gekregen. Harry Kunneman meent dat dit begrip een belangrijke wegwijzer biedt in het licht van de grote complexiteit en urgentie van de vragen waar wij mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw voor staan.


Lees meer & bestel


Helden van toen
The Tielman Brothers en de Nederlandse rock-'n-roll '57-'67
De broers Reggy, Ponthon, Andy en Loulou Tielman zijn de ongekroonde pioniers van de Nederlandse pop- en rockmuziek. In de jaren vijftig van de vorige eeuw komen zij met hun versie van de revolutionaire rock-‘n-roll van Indonesië naar Nederland. Ze hebben overal lak aan en stappen gewoon met hun gitaar en drie akkoorden het podium op. Voor de lol, voor het geld en voor de meisjes. Helden van toen neemt je mee in hun verhaal, naar hun tijd. 

Lees meer & bestel


Kompas ICD-10-CM
Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen

Voor classificatie van psychische stoornissen bestaan twee systemen. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual) van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie en de ICD (International Classification of Diseases) van de Wereldgezondheidsorganisatie. De NZa verplicht per 1 januari 2017 alle zorgverleners (psychiaters, (gz)-psychologen, psychotherapeuten) en instellingen dat zij ICD-10 gebruiken om ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig te registreren.   

Lees meer & bestel

KIDDO Special 2017
Special voor de buitenschoolse opvang

In deze special de beste activiteiten uit meer dan 15 jaar OKIDDO 4-12 jaar. Het gaat onder andere over:  Hoe waardeer en stimuleer je vrij spel en eigen initiatief? Wat willen kinderen zelf? Maak een uitdagende duik in de verkleedkoffer. Met een hoorspel roep je meteen een andere wereld op. Spelprikkels voor hoeken die geen aandacht krijgen.

Lees meer & bestel


 
 
  Volg ons op twitter: @SWP01
 


  6e Jaarcongres Leve het Jonge Kind
7 november 2017 | Jaarbeurs, Utrecht

Jaarcongres Huiselijk Geweld
21 november 2017 | Meervaart, Amsterdam

Congres Ervaringsleren met paarden
23 november 2017 | Spant!, Bussum

  Uitgeverij SWP

WTA Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Tijdschrift SoziO

Tijdschrift Kiddo

PIP Pedagogiek in Praktijk

Kindcentrum-BBMP

Participatie en Herstel

Ouderschapskennis

Waardenwerk

 
   
Ontvangt u deze mailing liever niet meer? Klik dan hier om u uit te schrijven.