Film- en muziekreleases, rechtstreeks uit de studio's. Leesverhalen direct van de boekenplank. Festivals en exposities. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 15 november 2017

Aanmelding voltooid

Aanmelding nieuwsbrief voltooid.

Bewaar dit bericht. Het bevat belangrijke informatie over het wijzigen of
opzeggen van de nieuwsbrief.

Dit e-mailadres is toegevoegd aan de verzendlijst van de volgende
nieuwsbrief of nieuwsbrieven:


*Taalschrift
*Taalunie Nieuwsbrief
*Tijdschriftenattendering
*Tijdschriftenattendering primair- en basisonderwijs
*Tijdschriftenattendering secundair en voortgezet onderwijs
*Tijdschriftenattendering beroeps- en volwassenenonderwijs
*Nieuwsbrief Terminologie
*Taalunie knipselkrant
*Nieuwsbrief Literair Vertalen
*literairetijdschriften.org

Ga naar
http://lijst.taalunie.org/?p=preferences&uid=9bd5bd4171b0aba4f30061f9237583d8
om de gegevens en voorkeuren aan te passen.

Ga naar
http://lijst.taalunie.org/?p=unsubscribe&uid=9bd5bd4171b0aba4f30061f9237583d8
voor het stopzetten van de toezending van de nieuwsbrief.