Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte wat nu?

Een werkgever kan indien de werknemer ziek gemeld is een vaststellingsovereenkomst bij ziekte aanbieden. Het is uiteindelijk aan de werknemer om hier wel of niet mee akkoord te gaan. Dit heeft ermee te maken dat er tijdens ziekte een opzegverbod geldt voor de werkgever. De werkgever is wettelijk gezien verplicht om twee jaar lang door te betalen tijdens ziekte. Het is dus wel mogelijk om middels een vaststellingsovereenkomst bij ziekte het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werknemer wil in sommige gevallen ook weg bij de werkgever. Soms heeft de ziekte zelfs te maken met bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Mocht een werknemer een vaststellingsovereenkomst bij ziekte ontvangen is het van groot belang om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Wie controleert een vaststellingsovereenkomst

Er wordt door veel verschillende soorten bedrijven en instanties aangeboden om te helpen tijdens ontslag. Een bedrijf als deontslagrechtjuristen.nl doet geheel kosteloos een vaststellingsovereenkomst controle. Er wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd. Dit heeft ermee te maken dat tijdens de onderhandelingen ook juridische kosten worden meegenomen. Vaak staat al in een vaststellingsovereenkomst een vergoeding voor juridische kosten vermeld. Dan zijn de onderhandelingen in principe niet nodig. Het is belangrijk dat de werknemer in staat is om een aangeboden vaststellingsovereenkomst controle te laten uitvoeren door een ervaren jurist ontslagrecht. Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte moet ook goed kloppen. Juridische en tekstueel moet de vaststellingsovereenkomst kloppend zijn. 

Fouten in de vaststellingsovereenkomst

Tijdens de vaststellingsovereenkomst controleren komen vaak juridische punten naar voren waarover onderhandeld kan worden of die verkeerd zijn berekend door de werkgever. Een voorbeeld is de ontslagvergoeding. Er is een wettelijke transitievergoeding, maar in sommige gevallen staat de werknemer er sterker voor en is de onderhandelingspositie goed. De ontslagvergoeding kan hierdoor veel hoger worden. Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte wordt door de werkgever in eigen voordeel opgesteld, maar een ervaren jurist weet dat het voor de werkgever van groot belang is om van een zieke werknemer af te komen. Mochten er fouten staan in de vaststellingsovereenkomst of juridische punten waarover onderhandeld kan worden, dan stuurt de jurist ontslagrecht een tegenvoorstel naar de werkgever. 

Wanneer moet ik mij beter melden?

Als de werknemer ziek gemeld staat en er wordt een vaststellingsovereenkomst bij ziekte aangeboden door de werkgever, is het belangrijk dat de werknemer zich voordat de vaststellingsovereenkomst bij ziekte uiteindelijk wordt ondertekend, zich weer beter meldt. Het kan ook zijn dat beter melden niet mogelijk is, maar dan is het ook niet voordelig voor een werknemer om een vaststellingsovereenkomst bij ziekte overeen te komen. Er zal anders geen aanspraak gemaakt kunnen worden op een WW- uitkering. Dit kan weer grote financiële gevolgen met zich meebrengen voor een werknemer. Dan is het beter om ziek in dienst te blijven zodat in ieder geval de werkgever de verplichting heeft om het loon door te betalen. 

Moet er altijd een vaststellingsovereenkomst controle plaatsvinden?

Het is zeer aangeraden om een aangeboden vaststellingsovereenkomst te laten controleren. Helemaal als er sprake is van een zieke werknemer. Het is dus geen verplichting, maar de werknemer wordt er niet slechter op om een ervaren jurist ontslagrecht de vaststellingsovereenkomst te laten controleren. De juridische kosten worden in veruit de meeste gevallen vergoed door de werkgever. De werkgever heeft hier namelijk een potje voor. Het blijft aan de werknemer zelf om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren en het is een eigen keuze. Helaas gebeurt het in de praktijk te vaak dat werknemers zich niet laten bijstaan door een ervaren jurist ontslagrecht en daardoor niet in hun recht staan. Na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst is er een bedenktermijn van 14 dagen, maar daarna is het in principe niet meer mogelijk om ergens op terug te komen. Niets moet, alles mag. Toch is het advies om altijd te zorgen voor een controle van de vaststellingsovereenkomst of er sprake is van ziekte of niet.

Geef een reactie
You May Also Like